Tarifa SAZOR: Če imate v podjetju fotokopirni stroj, morate plačati

Združenje SAZOR je nekaterim podjetjem že poslalo pozive k podpisu licenčne pogodbe. Lani decembra sta namreč SAZOR in GZS podpisala sporazum za nadomestila pri fotokopiranju avtorskih del s področja literature, znanosti in publicistike v gospodarstvu. Sedaj bodo morala podjetja, ki imajo fotokopirne stroje, plačevati nadomestila.

Kaj je SAZOR?

Združenje SAZOR GIZ k.o. ima (na podlagi Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic in dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino) pravico za kolektivno upravljanje pravic avtorjev in založnikov.

Nadaljuj branje

Dvig minimalne plače in najnižje urne postavke za študentsko delo v 2022

Dne 1.2.je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena nova višina minimalne plače, ki od 1. januarja 2022 zanaša 1074,43 evra bruto. V kratkem bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena tudi Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki je vezana na višino minimalne plače. Najnižja bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov bo tako po dnevu objave v Uradnem listu Republike Slovenije znašala 6,17 evra.

Nadaljuj branje

Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPO-2 in po mednarodnih pogodbah

Ugotavljanje rezidentstva za obdobja od 1. 1. 2017.

V skladu z vzpostavljeno sodno prakso v letu 2015 na področju ugotavljanja rezidentskega statusa, Finančna uprava RS preklicuje v septembru 2021 sprejeto odločitev, da se za obdobja od 1. 1. 2017 dalje, rezidentski status z uporabo t. i. prelomnih pravil iz 4. člena mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja (v nadaljevanju: mednarodne pogodbe) in drugega odstavka 7. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko ugotavlja tudi že v samem ugotovitvenem postopku določitve rezidentstva na podlagi določb ZDoh-2.

Nadaljuj branje

Kaj lahko pričakujemo v letu 2022?

22. 12. 2021 je FURS objavil Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2022. Ta je ostala enaka kot v letu 2021.

S 1. septembrom 2022 (prvotni datum je bil postavljen na 1. april 2022) pričakujemo spremembe pri REK obrazcih. FURS namreč prenavlja in poenostavlja REK obrazce. Obstoječi REK obrazci REK-1, REK-1a, REK-2 in PNiPD bodo predvidoma ukinjeni in nadomeščeni z enotnim REK-O obrazcem. REK-1f naj bi ostal nespremenjen do januarja 2023, REK-1b pa ni predmet prenove. O spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu boste obveščeni tudi preko naše spletne strani.

Nadaljuj branje