Virtualna pisarna
odlična izbira

Predstavlja poslovno rešitev za podjetja, ki ne potrebujejo lastnih poslovnih prostorov, zaradi terenskega dela, stalnih potovanj ali dela od doma. Podjetje na ta način pridobi poslovni naslov podjetja, kamor prihaja pošta podjetja, ki jo stranki na njeno željo pošljemo po elektronski ali klasični pošti na željen naslov.

Prednost virtualne pisarne je v tem, da je le-ta ugodnejša od najema poslovnega prostora in z njim povezanih obratovalnih stroškov. Za registracijo podjetja ne potrebujete soglasja sosedov. Prav tako pa imate poslovni naslov ločen od osebnega naslova, s tem pa vas stranke ne obiskujejo na vašem domačem naslovu.

modern office with no body
Prav tako vodimo postopke za pridobivanje dovoljenj za bivanje in delo tujcev, ki obsegajo:
 • novo dovoljenje za prebivanje in delo,
 • dovoljenje za združitev družine,
 • dovoljenje za zamenjavo delodajalca,
 • podaljšanja dovoljenja za prebivanje in delo.

Vloge z vso potrebno dokumentacijo posredujemo določeni upravni enoti. Poskrbimo tudi za vso komunikacijo z upravno enoto v zvezi s postopkom storitve (dopolnitve, dogovor za potrebne termine…).

Nerezidentom (fizičnim osebam) v Republiki Sloveniji pomagamo urediti:

 • pomoč in svetovanje pri urejanju rezidentskega statusa,
 • pridobivanje davčne številke,
 • pomoč pri davčni napovedi in obračun za nerizidente za dohodke z virov v Republiki Sloveniji,
 • obračun prispevkov za socialno varnost za zaposlovanje pri tujem delodajalcu,
 • svetovanje glede vključitev v socialno zavarovenje,
 • pomoč pri urejanju rezidentnega statusa tuje pravne oseba v Sloveniji.

Tujim pravnim osebam v Republiki Sloveniji pomagamo pri ureditvi:

 • DDV številke,
 • pridobivanje davčne številke za matično podjetje in zakonite zastopnike v primeru odprtja podružnice tujega podjetja v Sloveniji,
 • priprava pogodb za napotitve delavcev v tujino in pridobivanje A1 za zaposlene,
 • ostala davčna svetovanja za tuja podjeta v Sloveniji.