Prikaz vseh 3 rezultatov

Finančni načrt

300,001.500,00

Finančni načrt potrebujete za finančno načrtovanje poslovanja podjetja v prihodnosti ali po izvedbi investicije in drugih sprememb v poslovanju v prihodnosti. S finančnim načrtom boste določili finančne cilje podjetja, na osnovi katerih boste merili svojo uspešnost pri doseganju ciljev in, na osnovi katerih boste ukrepali v primeru odmikov od načrtovane poti.

Letno poročilo

250,00500,00

Podjetje mora, v roku treh mesecev po zaključku poslovnega leta (do 31.3.), pripraviti letna poročila. Ta obsegajo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, ki ju je potrebno javno objaviti prek Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ter davčni obračun, ki ga je potrebno oddati na Davčno Upravo Republike Slovenije (DURS). Osnova s katero vam naš računovodski servis Računovodska točka pripravi hitro izdelavo letnega poročila, je bruto bilanca, narejena na podlagi poslovnih dogodkov podjetja v preteklem letu.

Poslovni načrt

50,0070,00

Na trgu ste zasledili možnost pridobitve povratnih ali nepovratnih sredstev in pri tem potrebujete poslovni načrt? Poslovni načrt je dokument podjetja, v katerem podjetje opredeli svoje poslanstvo, vizijo in cilje. Je nepogrešljiv dokument podjetja, ki izkazuje načrtovanje in planiranje za prihodnost. Poslovni načrt izdelamo hitro, kakovostno in v skladu z vsemi standardi podjetja. Nudimo vam tudi izdelavo standardnega poslovnega načrta, ki ga potrebujete za potreb prijave na javni razpis za nepovratna in povratna sredstva.