Kakovost in
dolgoletne izkušnje
Smo računovodski servis z dolgoletnimi izkušnjami in s kakovostnim izvajanjem računovodskih storitev. Obseg dela prilagodimo vašim zahtevam in potrebam. Ukvarjamo se z računovodstvom za vse pravne subjekte, kot so družbe z omejeno odgovornostjo, zavodi (javni in zasebni zavodi), društva, samostojni podjetniki in druge fizične osebe z opravljanjem dejavnosti (zdravniki, zobozdravniki).
Female accounting or bookkeeper providing accounting service for small businesses, holding pen to make notes and using calculator, woman using digital tablet and calculator.
Young accountant looking through papers at workplace
Ažurnost in odgovornost
Naše delo je povezano z veliko mero odgovornosti, saj nas je v to privedlo trenutno stanje, ki od nas zahteva nenehno spremljanje vseh sprememb zakonodaje in obveščanje naših poslovnih partnerjev. Z našo ažurnostjo poskrbimo, da podjetja poslujejo v skladu z zakonodajo.

Prednost našega podjetja je strokovno, kakovostno, natančno opravljanje naših storitev za stranke. Smo prilagodljivi in za stranko tudi prilagodimo način vodenja naših storitev.

Našim strankam nudimo:
 • vodenje poslovnih knjig,
 • analitične evidence saldakontov in izpisi odprtih postavk,
 • vodenje davčnih evidenc,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • obračun plač, prispevkov in ostalih vrst izplačil (pogodbeno delo, avtorski honorar, najemnina,…),
 • vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije,
 • vodenje blagajne,
 • spremljanje poslovanja,
 • izdajanje opominov,
 • izdelava zaključnega računa in medletnih poročil,
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih ali projektih,
 • izdelava statistike finančnih računov,
 • Intrastat poročanje,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • priprava dokumentacije za pridobivanje bančnih posojil,
 • priprava opominov in izvršb
 • prijava potrebe po delavcih,
 • priprava pogodb o zaposlitvi, pogodb o poslovnem sodelovanju, najemnih pogodb,
 • prijave in odjave zaposlenih,
 • priprave medletnih poročil za potrebe poročanja zunanjim deležnikom,
 • pomoč pri kadrovsko-pravnih vprašanjih,
 • priprava prijav na javne razpise za nepovratna sredstva,
 • priprava poslovnih in finančnih načrtov,
 • pomoč pri odprtju podjetja,
 • pridobivanje DDV številke,
 • pomoč pri vzpostavitvi delovanja davčne blagajne,
 • urejanje dovoljenj za prebivanje in delo tujcev,
 • virtualna pisarna,
 • priprava mnenj za odvetniške pisarne,
 • druge storitve na željo stranke,
 • drugo administrativno delo.