Blog

Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPO-2 in po mednarodnih pogodbah

Ugotavljanje rezidentstva za obdobja od 1. 1. 2017.

V skladu z vzpostavljeno sodno prakso v letu 2015 na področju ugotavljanja rezidentskega statusa, Finančna uprava RS preklicuje v septembru 2021 sprejeto odločitev, da se za obdobja od 1. 1. 2017 dalje, rezidentski status z uporabo t. i. prelomnih pravil iz 4. člena mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja (v nadaljevanju: mednarodne pogodbe) in drugega odstavka 7. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko ugotavlja tudi že v samem ugotovitvenem postopku določitve rezidentstva na podlagi določb ZDoh-2.

Za obdobja od 1. 1. 2017 dalje se rezidentski status z uporabo t. i. prelomnih pravil iz 4. člena mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja in drugega odstavka 7. člena Zakona o dohodnini, ZDoh-2 lahko ugotavlja tako v samem ugotovitvenem postopku določitve rezidentstva na podlagi določb ZDoh-2, kot tudi v postopku uveljavljanja ugodnosti po mednarodni pogodbi v povezavi s konkretnim dohodkom oziroma v postopku skupnega dogovora.

 

Vir: fu.gov.si