Kakovostno podjetniško, davčno in poslovno svetovanje
Vsak podjetnik se na začetku svoje poslovne poti sreča z mnogimi vprašanji. Kot podjetje z večletnimi izkušnjami vam nudimo kakovostno podjetniško, davčno in poslovno svetovanje, s tem pa pripomoremo k boljšemu in bolj uspešnemu poslovanju vašega podjetja.
Confident financial agent showing growth graph to couple. Mid couple meeting financial advisor for investment. Business people discussing the charts and graphs showing the results of their successful teamwork.

Urejeno davčno in poslovno uspešno poslovanje si lahko zagotovite s pomočjo svetovalcev v našem podjetju, saj vam le-ti nudimo celovite davčne, poslove rešitve in pravne učinke v vašem podjetju. S pomočjo svetovalca v našem podjetju, si vaše podjetje optimizira prihodke in odhodke, s tem pa tudi optimizira davčne obveznosti, ki jih potrebno plačati po veljavni zakonodaji. S svetovanjem vašemu podjetju izberemo najboljšo davčno rešitev za podjetje in s tem znižamo morebitna tveganja pri vašem poslovanju ter pomagamo pri odpravi napak iz preteklega poslovanja.

UGODNO IN KVALITETNO

POSLOVNIM PARTNERJEM NUDIMO

  • priprava poslovnega načrta za vse poslovne subjekte,
  • ureditev prenosa podjetja,
  • svetovanje pri odprtju in poslovanju podjetja,
  • zastopanje in svetovanje v davčnih postopkih,
  • pregled dokumentacije in strokovno svetovanje v primeru napak ali pomanjkljivi dokumentaciji iz preteklosti,
  • priprava pogodb (delovna razmerja in interni akti),
  • pisanje pravnih mnenj,
Svetovanje fizičnim osebam
pomoč pri pripravi davčnih napovedi in obračunov (rezidenti Republike Slovenije in zaposlitev v tujini, …)
davčno svetovanje v zvezi z obdavčitvijo fizične osebe
vlaganje in pisanje ugovorov na izračun dohodnine
reševanje tdavčnih problematik in sodelovanje z davčnim svetovalcev v davčnih postopkih
pomoč pri brezplačni pravni pomoči
Javni razpisi
vodenje projektov
preverjanje razpisnih pogojev in ustrezno prilagoditev projektov
priprava ustrezne in potrebne dokumentacije in obveznih prilog
oddaja prijav z vso potrebno dokumentacijo na razpis
poslovno svetovanje in vpogled v ponudbo in morebitno vložitev revizijskega zahtevka
pripravo dokumentacije za revizije
Javna naročila
priprava razpisne dokumentacije
svetovanje in pomoč pri vnosu dokumentacije v aplikacijo